Nocom etablerar sig i Danmark genom förvärv av Tempest A/S

Nocom etablerar sig i Danmark genom förvärv av Tempest A/S Nocom AB (publ) har förvärvat det danska bolaget Tempest A/S, baserat i Köpenhamn. Bolaget har 19 anställda och är en av Danmarks ledande värdeadderande programvarudistributörer, framförallt inom IT-säkerhet. Tempest har en årlig omsättning på cirka 45 MSEK och har sedan många år en stabil och god lönsamhet. Förvärvet är ett led i Nocoms satsning på att bli ledande värdeadderande distributör i Norden. - Förvärvet av Tempest ger oss en stark position på den danska marknaden. Vi blir en heltäckande nordisk distributör vilket gör oss än mer attraktiva för världens ledande programvaruleverantörer. Förvärvet är positiva nyheter även för de av våra kunder och återförsäljare som har verksamhet i hela Norden, säger Stefan Skarin, vd, Nocom. - Tempests verksamhet är mycket lik Nocoms och bolagen kompletterar varandra väl, vilket gör att jag räknar med en snabb integration av bolaget. Båda bolagen är lönsamma och jag ser dessutom goda möjligheter till synergieffekter, vilka uppskattningsvis kan ge en ytterligare positiv resultateffekt om 2 - 4 MSEK redan under de första tolv månaderna. Köpeskillingen erläggs kontant vid förvärvstillfället. En begränsad tilläggsköpeskilling kan komma att utgå, vilken i så fall kommer att erläggas under hösten 2004. Tempest konsolideras från och med den 1 maj 2004. Kaupthing Bank Sverige är Nocoms finansiella rådgivare i transaktionen. Telefonkonferens idag, den 3 maj, klockan 15:00 Nocom inbjuder till telefonkonferens måndagen den 3 maj klockan 15:00 där vd Stefan Skarin svarar på frågor. För att delta i konferensen, vänligen ring 08- 600 53 81 och ange kod 892285. Konferensen hålls på svenska. Vänligen meddela deltagande i telefonkonferensen till agneta.forssen@nocom.se För mer information kontakta: Stefan Skarin vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Agneta Forssén marknadschef, Nocom mobil: 0708 - 65 10 03 e-post: agneta.forssen@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har cirka 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/03/20040503BIT20130/wkr0002.pdf