Nocom genomför fondemission

Nocom genomför fondemission Nocom AB (publ) har, enligt bolagsstämmobeslut den 11 april 2000, genomfört en fondemission med avstämningsdag den 17 maj 2000. Emissionsvillkoren är 4:1, vilket innebär att aktieägare för varje aktie erhåller fyra nya aktier i bolaget. Fondemissionen har registrerats hos Patent- och Registreringsverket den 11 maj 2000. Sista dag för handel är 12 maj 2000. Frågor som rör pressmeddelandet besvaras av: Stefan Ström, ekonomichef, Nocom AB (publ), 0708-65 10 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00560/bit0002.pdf