Nocom har 85,4 procent av kapital och 80,8 procent av röster i TurnIT samt 97,0 procent av kapital och röster i IAR Systems

Anmälningsperioden till Nocoms offentliga erbjudanden till aktieägarna i TurnIT och IAR Systems löpte ut den 29 augusti. TurnIT och IAR Systems ingår båda i Nocomkoncernen sedan den 22 mars 2005 och de båda aktierna har avnoterats från Stockholmsbörsen under våren 2005. Anslutning till buden vid den förlängda anmälningstidens utgång den 29 augusti 2005: TurnIT: Aktieägare representerande 576.018 aktier av serie A och 154.545.254 aktier av serie B i TurnIT, motsvarande cirka 85,4 procent av kapital och cirka 80,8 procent av röster har accepterat Nocoms erbjudande. Per den 1 juni hade även innehavare av optionsrätter utgivna av TurnIT representerande 768.024 optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 och 172.675.023 optionsrätter av serie B 2004/2005, motsvarande cirka 99,1 procent av totalt antal utestående optionsrätter, accepterat Nocoms erbjudande. Det finns inte längre några utestående TurnIT-optioner. IAR Systems: Aktieägare representerande 5.036.480 aktier, motsvarande cirka 22,1 procent av röster och kapital i IAR Systems har accepterat Nocoms erbjudande. Tillsammans med TurnIT:s ägarandel om cirka 74,9 procent, vilken Nocom kontrollerar, har Nocom därmed 97,0 procent av kapital och röster i IAR Systems. Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterat Nocoms erbjudande under den förlängning av anmälningsperioden som pågått till den 29 augusti 2005 beräknas kunna påbörjas omkring den 5 september 2005. Förlängning av bud Nocoms styrelse har beslutat att ge kvarvarande aktieägare i TurnIT och IAR Systems möjlighet att acceptera buden och anmälningsperioden förlängs till klockan 15.00 tisdagen den 1 november 2005.