Nocom lanserar Mobilectrl

Nocom lanserar Mobilectrl@ Nocom lanserar Nocom Mobilectrl@, en standardplattform för utveckling av mobila tjänster. Plattformen är avsedd för företag som vill nå sina kunder och anställda med snabb, kvalitativ och säker information genom en egen, kontrollerad mobil informationskanal. "Med Nocom Mobilectrl@ kan vi ge företag kontroll på att rätt information går till rätt kund oavsett vilken typ av WAP-telefon, handdator eller operatör som kunden använder", säger Stefan Edholm, CTO på Nocom. "Genom att dra nytta av erfarenheten från WAP Direct-projekten samt vårt nära samarbete med Europolitan, Nokia och Ericsson har vi kunnat skapa ett effektivt hjälpmedel för företag och organisationer att bygga nära kundrelationer genom den mobila tekniken." Nocom Mobilectrl@ har utvecklats i nära samarbete med kunder och användare, som själva testat och utvärderat den nya tekniken via WAP Direct. Syftet med Nocom Mobilectrl@ är att förenkla utvecklandet av mobila "Business-to-Business"-lösningar till utvalda användargrupper eller på företags intra- och extranät. Några viktiga funktioner som erhålls genom plattformen är: @ Terminaloberoende - fungerar med de flesta typer av WAP-telefoner, handdatorer etc. @ Innehållskontroll - enkelt att integrera information från flera externa datakällor. @ Dynamisk registrering - gör att kunden sköter sig själv i ditt mobila kundregister. @ Enkel administration - administrationen av din viktiga mobila kundbas sker via webben. @ Fjärrkonfigurering - skapar individanpassade tjänster utan komplicerade inställningar. @ Fakturering/Statistik - lagring av information som kan användas t ex vid fakturering. @ Skalbart/komponentbaserat - kan hantera tiotusentals samtidiga användare. @ Framtidssäkert- förberett för GPRS och kommande WAP-versioner. @ Nocom kommer att erbjuda Nocom Mobilectrl@ via egna kanaler och strategiska partners. I Sverige kommer Nocom Net att erbjuda ett komplett tjänsteutbud som bygger på Nocom Mobilectrl@ tillsammans med WAP Direct. Denna nya ASP-tjänst lanseras under augusti månad. Den internationella expansionen kommer att fokuseras på resor och logistik, där Nocom har specialkompetens. Inom dessa områden kommer Nocom Mobilectrl@ att utgöra basplattformen för de mobila lösningarna. "Vi arbetar med företag som velat vara först med mobila lösningar, vilket givit oss en unik position för utvecklingen av Nocom Mobilectrl@", säger Anders Jonson, koncernchef på Nocom. "Genom att fokusera på vissa utvalda branscher kan vi nu säkerställa en snabb internationell expansion. Genom TradeVisions avtal med Deutsche Post, har vi fått en flygande start." Den första releasen av plattformen sker den 1 augusti. I ett första skede kommer plattformen att erbjudas ett antal utvalda kunder och operatörer samt användas till projekt inom resor och logistik. För ytterligare information, kontakta: Stefan Edholm, CTO, Nocom AB (publ) tel: 0708 - 65 10 57 e-post: stefan.edholm@nocom.se Anders Jonson, koncernchef, Nocom AB (publ) tel: 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 200 personer. För mer information, besök www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00490/bit0002.pdf