Nocom Networks stärker sitt erbjudande genom förvärv av UNC Systems

Nocom Networks, som ingår i O-listenoterade Nocom AB, har idag förvärvat UNC Systems AB. UNC erbjuder företag, kommuner och organisationer kvalificerade webbportallösningar och kommer att arbeta vidare under eget varumärke. Nocom Networks och UNC har produkter och tjänster som väl kompletterar varandra. - Vi kan dra nytta av varandras kompetens och lösningar för att stärka tjänsteerbjudandet. Dessutom verkar vi på delvis olika marknader, vilket gör att vi naturligt kan bredda erbjudandet till respektive bolags kunder, säger Fredrik Thelander, vd i Nocom Networks. Nocom Networks, tidigare Arete Internet, erbjuder kommunikationslösningar i form av bredbandsuppkopplingar och IP-telefoni, webb- och e-posttjänster, brandväggslösningar, VPN samt lösningar för säkerhetskopiering över Internet. Kunderna är små och medelstora företag. UNC, som har en etablerad kundkrets bland branschförbund, mindre kommuner och organisationer, levererar innehållstjänster för webbportaler och verktyg för elektronisk kommunikation. UNC omsatte cirka fem miljoner kronor 2004 och levererar webbportallösningar till bland annat Heby Kommun, Torsby Kommun, Svensk Fjärrvärme, VVS-Installatörerna och Plåtslageriernas Riksförbund. - UNC är ett etablerat företag med god lönsamhet. Förvärvet är ett steg i processen att skapa en lönsam och konkurrenskraftig tjänsteverksamhet i koncernen, säger Stefan Skarin, koncernchef i Nocom AB. - Förvärven av TurnIT och IAR Systems är genomförda och koncernen har en stark finansiell ställning. Vi inriktar oss nu på att utveckla den nya Nocomkoncernens olika bolag. Det handlar om att tillvarata nya affärsmöjligheter och utveckla varje bolags potential till lönsamhet och tillväxt. För ytterligare information kontakta: Fredrik Thelander vd, Nocom Networks mobil: 0702-69 62 22 e-post: fredrik.thelander@nocom.se Stefan Skarin koncernchef, Nocom AB mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se