Nocom omstrukturerar och renodlar konsultverksamheten

Nocom omstrukturerar och renodlar konsultverksamheten Nocom AB (publ) har idag beslutat att omstrukturera konsultverksamheten. Detta är ett led i den pågående renodlingen av företaget mot kärnverksamheten inom IT-lösningar. Omorganisationen kommer att innebära att verksamheten i affärsområdet Nocom Travelutions knyts närmare Nocom AB. I samband med detta har Nocom för avsikt att inleda förhandlingar om uppsägning, vilket kan komma att beröra 18 personer. "Denna process innebär att vi renodlar vårt erbjudande inom avancerade IT-lösningar. Samtidigt vill vi knyta resesegmentet, och den affärsutvecklingskompetens som finns där, närmare vår övriga konsultverksamhet, för ökad effektivitet och lönsamhet", säger Stefan Skarin, vd för Nocom AB. För mer information kontakta: Niclas Sahlgren, v vd, Nocom mobil: 0708-65 10 04 e-post: niclas.sahlgren@nocom.se Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt, London och Los Angeles. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/12/20010912BIT00520/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/12/20010912BIT00520/bit0001.pdf