Nocom Security lägger ner verksamheter i Finland och Baltikum

Nocom Security, ett dotterbolag till Nocom AB, vidtar kraftfulla åtgärder för att snabbare nå lönsamhet. Den prispressade volymdistribution har avbrutits under februari 2007. Verksamheterna i Finland och Baltikum med störst andel volymrelaterad försäljning läggs ner från och med 1 maj 2007. Den volymrelaterade försäljningen i övriga länder ersätts med IT-säkerhetslösningar där teknisk kompetens ger ökad konkurrenskraft.

Volymrelaterad försäljning är hårt konkurrensutsatt och omfattar en distribution där konkurrensmedel är logistik och pris och inte kompetens och val av produkt. Nocom Security förändrar nu sitt erbjudande genom att avbryta den volymrelaterade försäljningen med utsatt lönsamhet. Produktportföljen stärks med mer avancerade säkerhets- och lagringslösningar där teknisk kompetens och värdeadderande tjänster kompletterar utbudet och stärker konkurrenskraften.

Nocom Security erbjuder avancerade lösningar och produkter inom informationssäkerhet från ledande leverantörer som Utimaco, SonicWall och SurfControl. Verksamheterna i Sverige, Norge och Danmark har en gemensam hög teknisk kompetens. Nocom Security kommer i större utsträckning än tidigare att fokusera och satsa på värdeadderande försäljning av avancerade IT-lösningar. Produkterbjudandet kommer att stärkas med ett utökat antal produkter inom Symantecs (Veritas) avancerade lagringslösningar. Dessa kompletterar nuvarande erbjudande väl och Nocom Securitys kompetens ger kunden ett betydande mervärde.
­
- Vår kärnkompetens finns i Sverige, Norge och Danmark och som värdeadderande distributör är det extra viktigt att känna den lokala marknaden. Vi kommer att fortsätta satsa på att ta in nya produkter där vår kompetens inom både teknik och försäljning ger ett tydligt mervärde, säger Peter Strand, vd Nocom Security.
­
- Vi fortsätter vårt fokuserade arbete med att stärka lönsamheten inom Distributionsverksamheten. Det här är ett första steg där Nocom Security avbryter volymdistributionen, ersätter produktportföljen och kommer att fortsätta arbetet med att se över organisation och kompetens, säger Stefan Ström, vd och koncernchef Nocom.