Nocom Software – Nocoms ursprungliga distributionsverksamhet i nytt dotterbolag

Nocom Software AB är ett av de tre bolag som bildades i samband med uppdelningen av Nocom Distribution, Nocomkoncernens ursprungliga programvarudistribution, tidigare i år. Uppdelningen skedde för att öka specialisering, lönsamhet och marknadsanpassning. Nocom Software är en värdeadderande distributör verksam inom IT-infrastruktur. Förutom programvaror från AttachmateWRQ, Hummingbird, NetManage, Gupta och RealNetworks omfattar erbjudandet service, support och utbildning. Nocom Software är nu inregistrerat som bolag och har lanserat sin webbplats www.nocomsoftware.se. Verkställande direktör i Nocom Software är Martin Forslund, som har nästan 20 års erfarenhet inom IT-branschen. Han har arbetat inom Nocom sedan 1995, senast som försäljningschef för infrastruktursverksamheten inom Nocom Distribution. Nocom Software har sitt huvudkontor i Uppsala, samt ett dotterbolag i Norge. – Martin har varit med om att bygga upp verksamheten och känner marknaden mycket bra. Verksamheten i Nocom Software är väletablerad och stabilt lönsam sedan många år, säger Stefan Skarin, styrelseordförande, Nocom. – Affärsrelationerna med såväl leverantörer som återförsäljare och kunder sträcker sig i många fall 20 år tillbaka i tiden. Ända sedan starten 1985 har Nocom varit verksamt inom IT-infrastruktur. Under åren har Nocom byggt upp betydande kompetens och erfarenhet inom områden som värddatoråtkomst och programvaruutveckling. – I Nocom Software finns kärnverksamheten från det ursprungliga Nocom. Jag ser fram emot att utveckla bolaget som en självständig enhet inom Nocomkoncernen, säger Martin Forslund, vd i Nocom Software. – Vår styrka är medarbetarnas höga tekniska kompetens och förmåga att skapa kundnytta. Vi satsar nu på att stärka vårt erbjudande med nya intressanta produkter och områden som hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet.