Nocom stärker sin position när Europolitans nät blir marknadens mest framtidssäkra alternativ för mobila affärslösningar

Nocom en av vinnarna på tilldelning av UMTS-tillstånd Nocom stärker sin position när Europolitans nät blir marknadens mest framtidssäkra alternativ för mobila affärslösningar Lördagens beslut att tilldela Europolitan en av de fyra UMTS-tillstånden, för tredje generationens mobiltelefoni, innebär stora marknadsfördelar för Nocom AB, nära samarbetspartner till Europolitan. "Europolitans tidiga fokus på företagsmarknaden ger både Nocom och Europolitan ett stort försprång till konkurrenterna i utvecklingen av mobilt Internet på den svenska marknaden," säger Anders Jonson, grundare av Nocom. "Genom ett EU-beslut i våras kommer operatörer att tvingas släppa in tredjepartsaktörer i de trådlösa näten, vilket gör att endast de nät som kombinerar bra GSM, GPRS och UMTS kan bli lönsamma inom rimlig tid." Nocom äger tillsammans med Europolitan företaget Mobile Relations AB, som marknadsför och säljer mobila Internettjänster till företagsmarknaden. I Mobile Relations kombineras en ledande mobiloperatörs alla resurser med IT-företagets kunskap om hur man bygger effektiva intranät- och extranätlösningar. Mobile Relations, som via Nocom nyttjar och säljer kapacitet i Europolitans nät, är en av världens första virtuella operatörer för mobila affärslösningar. Företaget ägs till 49 procent av Nocom och 51 procent av Europolitan. "Det känns bra att Europolitan stärkt sin ledande position på marknaden som det mest framtidssäkra nätet för mobila affärslösningar" säger Tomas Nygren, vd på Nocom. "Vårt val att samarbeta med Europolitan ger våra kunder marknadens bästa och mest konkurrenskraftiga lösning. Vi kan nu koncentrera oss på mobila företagslösningar som stegvis driftsätts på GSM, GPRS och sedan UMTS, vilket gör oss och våra kunder till vinnare." För mer information kontakta: Anders Jonson, styrelseledamot i Mobile Relations AB och grundare av Nocom Telefon: 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.com Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Eller besök: www.nocom.se Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs (NOCMB). Nocomkoncernen erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London och Warszawa. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 230 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/18/20001218BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/18/20001218BIT00080/bit0002.pdf