Nocom stärker sin satsning inom rese- och transportindustrin

Nocom förvärvar managementkonsulterna AeroHosting

Nocom AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har förvärvat AeroHosting AB, ett managementkonsultföretag specialiserat på rese- och transportindustrin. Genom förvärvet stärker Nocom sin position inom resebranschen och kompletterar sin organisation och sitt erbjudande med gedigen management- och verksamhetskompetens. Stockholmsbaserade AeroHosting, som startade 1995, har en årsomsättning på drygt fem miljoner kronor. AeroHosting erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områdena infrastruktur, marknadsföring, prisstrategi (revenue management), IT-strategi och teknik. Bland AeroHostings kunder finns såväl statliga verk och myndigheter som hotell, rederier, flyg- och tågbolag. Företagets medarbetare har lång erfarenhet av rese- och transportindustrin från olika befattningar inom styrelse och ledning samt marknads-, IT- och analysavdelningar. Förvärvet är ett viktigt steg i Nocoms satsning på rese- och transportindustrin, och AeroHosting tillför bolaget kompletterande kompetens inom området. Nocom erbjuder branschen konkurrenskraftiga lösningar inom mobilt Internet. En rad välkända reseleverantörer som exempelvis Scandic Hotels och Braathens använder idag lösningar utvecklade och levererade av Nocom. Med förvärvet av AeroHosting sammanförs gedigen verksamhetskunskap inom rese- och transportindustrin med bred teknisk kompetens och en stark leveransorganisation. Förvärvet sker genom en kontantlikvid samt en nyemission av 1.000.000 Nocom B-aktier. För mer information kontakta: Jan Lundin, vd , Nocom Mobile Commerce Solutions AB Telefon: 0708 - 65 10 12 e-post: jan.lundin@nocom.se Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Lars Berglöf, vd, Aerohosting AB Telefon: 0703 - 36 07 76 e-post: lars.berglof@aerohosting.se Eller besök: www.nocom.se