Nocom utnyttjar mandat om återköp av egna aktier

Nocom AB (publ) styrelse har beslutat att utnyttja det erhållna mandatet från årsstämman om återköp av egna aktier. Mandatet omfattar maximalt 10 procent av utestående aktiestock. Antalet utestående aktier är för närvarande 116,8 miljoner. Syftet med återköpen är att ge bolaget ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Styrelsens beslut är att återköpen för närvarande begränsas till 3 miljoner kronor.

Nocom AB (publ) äger inga egna aktier innan återköpsprogrammet träder i kraft.