Nocom vinner internationellt pris

Nocom vinner internationellt pris Nocom Travelutions har vunnit första pris för bästa mobila resetjänst i Mobile Commerce Industry Awards 2001, inom kategorin Travel, Transport and Ticketing, i stark konkurrens av företag från hela världen. Utmärkelsen delas ut av IBC Global Conferences tillsammans med samarbetsoganisationen Global Mobile Commerce Forum i Rom under den internationella GSM-konferensen. Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma företag som är världsledande inom sitt område och som skapar effektiva mobila lösningar med verklig kundnytta. För att bli nominerad till priset måste företaget ha en framgångsrik mobil tjänst i drift som tydligt bidragit till att förbättra servicen för användarna av tjänsten. Den vinnande lösningen är ett system för Braathens e-passkunder att bekvämt sköta sin reseplanering direkt från en WAP-telefon. Resenären kan boka platser, boka om och även avboka resor direkt från sin WAP- telefon eller handdator (PDA). Nocom Travelutions svarar för systemets infrastruktur, drift, systemutveckling samt konceptutveckling. Den bakomliggande tekniken baseras på Nocoms mobila distributionsplattform MobileCtrl. - Det här visar att Nocoms lösningar håller mycket hög klass, säger Jan Lundin, VD Nocom Travelutions - Vi har tänkt rätt. - Genom att satsa på kundnytta inom branscher som rese- och transport, som verkligen har nytta av mobil teknik, skapar vi nya affärsmöjligheter för våra kunder. - Reseindustrin är en av de branscher som ser störst nytta av mobila tjänster för att effektivisera kommunikationen med sina kunder säger Tomas Nygren, VD för Nocom AB. - Vi har under de senaste månaderna ytterligare förstärkt vår målmedvetna satsning på lösningar till resebranschen avslutar Tomas Nygren. För mer information kontakta: Jan Lundin, vd, Nocom Travelutions Telefon: 0708 - 65 10 12 e-post: jan.lundin@travelutions.se Tomas Nygren, vd, Nocom AB Telefon: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Eller besök: www.nocom.com GMCF The Global Mobile Commerce Forum är en oberoende organisation som verkar för att fler kommersiella mobila lösningar utvecklas I världen, för kundernas och företagens bästa. Bland medlemmarna kan nämnas BT Cellnet, Barclaycard, Orange, Sonofon, Motorola och Sony. Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Verksamheten drivs i tre affärsområden. Nocom Communications erbjuder konsulttjänster, programvaror samt övriga tjänster såsom ASP-tjänster, managed hosting, support, experthjälp och utbildning. Kunderna är nordiska företag inom industri, telekom, bank&finans, handel och media. I Nocom Communications ingår också marknadskommunikationsbyrån Hera samt programvarudistributören Nocom Software. Nocom Travelutions erbjuder reseindustrin managementkonsulttjänster inom områdena distributionsstrategi, mobilt internet, teknik, prisstrategi och infrastruktur. Tradevision erbjuder den internationella transportindustrin e- logistiktjänster som täcker hela transportkedjan - från avsändare, via berörda transportörer och tjänsteföretag till mottagare. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O- lista (NOCM B). Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 240 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00890/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00890/bit0001.doc