Nocoms kvartalsrapport januari - mars 2003: Nocom har vänt till vinst och positivt kassaflöde

Nocoms kvartalsrapport januari - mars 2003: Nocom har vänt till vinst och positivt kassaflöde Efter tre tunga år visar Nocom åter vinst med ett resultat efter finansiella poster på 2,1 MSEK för årets första kvartal. De senaste två årens omfattande åtgärdsprogram och ompositionering börjar nu få fullt genomslag på resultat och kassaflöde. - Det vi nu ser är ett trendbrott i företagets utveckling. Vi är idag ett lönsamt företag med positivt kassaflöde. Vi har de tuffa åren bakom oss och trots att marknaden är fortsatt svag räknar vi med ytterligare resultatförbättring för Nocom, säger vd Stefan Skarin, Nocom. - Vi fortsätter att fokusera på det vi är bäst på - att sälja programvaror med support och utbildning. Där har vi en stark position på marknaden, med ledande kompetens och drygt 18 års erfarenhet. Redan under det fjärde kvartalet 2002 kom de första tecknen på vändningen, då företaget redovisade sitt resultatmässigt bästa kvartal på fem år. Denna positiva resultatutveckling har fortsatt och förstärkts under år 2003. Kvartalet i sammandrag: ·Resultatet förbättrades kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,1 (- 17,9) MSEK ·Andra kvartalet i rad med positivt rörelseresultat före avskrivningar. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 5,0 (-9,8) MSEK ·Omsättningen uppgick till 36,9 (40,7) MSEK ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 (- 8,6) MSEK, trots att det belastats med 4 MSEK hänförligt till åtgärdsprogram från hösten 2002 För mer information kontakta: Stefan Skarin vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström finansdirektör, Nocom mobil: 0708 - 65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se Nocom AB (publ) är ett innovativt IT-företag, med ett erbjudande riktat såväl direkt till företag som till partners och återförsäljare. Företaget är inriktat på IT-lösningar inom integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Erbjudandet omfattar marknadsledande programvaror med support, underhåll, expertstöd och utbildning. Drifthallen, e-channel center, erbjuder avancerade driftlösningar för affärskritiska system. I koncernen ingår även Travelutions, IT- och managementkonsulter med inriktning på resebranschen. Kunderna är främst stora och medelstora företag på den nordiska marknaden. Nocom har cirka 80 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00110/wkr0002.pdf