Nocoms nya dotterbolag Webcontrol Sweden specialiserat på webbanalys

Webcontrol Sweden AB är ett av de tre bolag som bildades i samband med uppdelningen av Nocom Distribution, Nocomkoncernens ursprungliga programvarudistribution, tidigare i år. Uppdelningen skedde för att öka specialisering, lönsamhet och marknadsanpassning. Nocom har varit verksamt inom webbanalys sedan år 2000 på den svenska marknaden. Det är denna verksamhet som nu drivs i det nybildade Webcontrol, som därmed har en kundbas på mer än 1.000 företag och organisationer. Webcontrol är specialiserat på webbanalys, och hjälper företag att optimera sina marknadsinvesteringar och webbsatsningar. Förutom programvaror från marknadsledande WebTrends erbjuder Webcontrol allt från förstudier och nyckeltalsdiskussioner till tekniska implementeringar, resultatuppföljningar och utbildningar. Grunden i erbjudande är hög kompetens, väletablerade partnersamarbeten samt marknadsledande produkter i form av WebTrends Marketing Lab. Webcontrol är nu inregistrerat som bolag och lanserar sin egen webbplats på www.webcontrol.se. Verkställande direktör i Webcontrol är Tobias Svensson, som arbetat inom Nocom sedan 1995 som säljare inom en rad olika områden och senast som försäljningschef för analysverksamheten. Sedan 2005 har han ansvarat för analysområdet inom Nocoms distributionsverksamhet. – Webbanalys har blivit ett viktigt och växande produktområde för Nocom sedan starten för sex år sedan. Det är glädjande att se hur en distributionsverksamhet med stor andel kompetens kan utvecklas i den omfattning Webcontrol gjort, säger Stefan Skarin, vd och koncernchef, Nocom. – Tobias har en rad framgångsrika år bakom sig inom försäljning i Nocom. Han har byggt upp förtroende och mångåriga affärsrelationer, såväl med partner och kunder som inom företaget De flesta företag har idag en webbplats och ser den som en viktig kanal i kommunikationen med exempelvis kunder, partner och leverantörer. Stora investeringar görs i tekniska plattformar, design och marknadsaktiviteter för att attrahera besökare. Det är därför viktigt att analysera hur besökarna kommer till webbplatsen och vad de gör där, för att kunna utvärdera sina satsningar. – Genom att arbeta som ett självständigt bolag kan vi nu öka vår specialisering, koncentrera våra resurser och anpassa vårt erbjudande till marknadens behov, säger Tobias Svensson, vd, Webcontrol Sweden. – Webcontrol har både den erfarenhet och den kompetens som behövs för att kunna stötta återförsäljare och kunder – såväl affärsmässigt som tekniskt .