Nocoms samarbete med IT-konsulterna HPS ger tillväxt inom säkerhetsområdet

Efterfrågan på Symantecs kvalificerade säkerhetslösningar ökar

Nocom, distributör för Symantec, noterar en betydande tillväxt inom affärsområdet säkerhet, där efterfrågan på företagslösningar ökat. Under fjärde kvartalet har samarbetet med IT-konsultföretaget High Performance Systems AB, HPS, genererat ett flertal affärer. Det är främst på företagsmarknaden som tillväxten sker, med Symantecs marknadsledande produkter för bland annat sårbarhetsanalys, intrångsdetektering och integrerad säkerhet. - Säkerhetsmedvetenheten hos nordiska företag är hög och efterfrågan omfattar långt mer än enbart virusskydd. Det är glädjande att Symantecs kvalificerade lösningar redan fått ett så stort genomslag på marknaden, säger Stefan Skarin, vd, Nocom Samarbetet mellan Nocom och Symantec inleddes under våren 2003, då Nocom blev värdeadderande distributör (VAD) på den nordiska marknaden. Nocom säljer Symantecs produkter via partners och återförsäljare. En av dessa är High Performance Systems AB, som är ett IT-konsultföretag som levererar kundanpassade helhetslösningar för driftsäkerhet i företags IT-miljöer. Stor vikt läggs vid driftsäkerhet såväl ur ett tekniskt perspektiv som ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Detta svarar väl mot marknadens krav på en helhetssyn på IT-säkerhet. - Ända sedan starten 1995 har vi haft fokus på säkerhetsområdet och vi har byggt upp betydande kompetens inom området. Vi kan leverera de avancerade säkerhetslösningar som företag efterfrågar idag och vi gläder oss åt att marknaden utvecklas så starkt, säger Johan Andersson, vd, HPS. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Johan Andersson, vd, High Performance Systems AB mobil: 0708 - 27 45 60 e-post: johan.andersson@hps.se