Nocoms Tradevision tecknar internationellt avtal med Maersk Logistics

Nocoms Tradevision tecknar internationellt avtal med Maersk Logistics Tradevision, global leverantör av Internet-baserade EDI-tjänster och multimodal kommunikation till transport- och logistikindustrin, har tecknat ett globalt kontrakt med Maersk Logistics om implementering av LogiMan och Tradevisions funktion för meddelandeförmedling (message switch) i företaget. Tradevisions LogiMan är ett sofistikerat Internet-baserat verktyg för supply chain management, med funktioner för automatisk uppdateringar av status, spårning (track and trace) samt automatisk informationsspridning till behöriga parter och ett komplett utbud av anpassade logistiktjänster. Tradevisions meddelandeförmedling gör det möjligt att skicka meddelanden mellan olika affärspartners oavsett skillnader i format eller protokoll och garanterar felfri kommunikation med samtliga stora flygbolag. Genom att integrera Tradevisions system med Maersk Logistics M*Power IT- miljö kommer alla Maersk Logistics kontor världen över omedelbart att få tillgång till och därmed dra nytta av systemets alla möjligheter. "Logistik på global nivå kräver att vi finns på plats överallt där våra kunder behöver oss och kan erbjuda ett omfattande utbud av produkter för logistiktjänster för att möta kundernas behov. IT har blivit en konkurrensfaktor och spelar en avgörande roll när det gäller att underlätta informationsutbytet med kunder, samtliga aktörer i leveranskedjan och mellan alla Maersk Logistics kontor", säger Soren K Brandt, verkställande direktör, Maersk Logistics. "Vi anser att avtalet med Maersk Logistics mycket värdefullt och är stolta över att få ett ännu närmare samarbete med en så betydelsefull kund som Maersk Logistics", säger Allan Harsbo, senior VP global sales & marketing vid Tradevision. "De två parterna har erfarenhet av tidigare samarbete. Åtskilliga av Maersk Logistics kontor över hela världen använder redan Tradevisions speditionssystem, PC-Pro. De nya Tradevision-tjänsterna fungerar både med PC-Pro och med programvara på Maersk Logistics plattform AS/400", säger Harsbo. För mer information kontakta: Jan Markill, Sales Manager, Danmark Tel: +45 32 47 00 43 Mobil +45 40 13 00 66 E-post: jan.markill@tradevision.net Clas Strååt, vd, Tradevision Tel: 08 - 508 882 36 Mobil 0708 - 66 10 43 E-post: clas.straat@tradevision.net Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Verksamheten drivs i tre affärsområden: Nocom Communications, Tradevision och Nocom Travelutions. Tradevision erbjuder den internationella transportindustrin e- logistiktjänster som täcker hela transportkedjan - från avsändare, via berörda transportörer och tjänsteföretag till mottagare. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt, London och Los Angeles. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/05/20010905BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/05/20010905BIT00120/bit0001.pdf