Nyemissionen övertecknades

NYEMISSIONEN ÖVERTECKNADES NOTERING SKER DEN 4 JANUARI 1999 PÅ STOCKHOLMS FONDBÖRS O-LISTA Nyemissionen i Nocom övertecknades. Nyemissionen omfattade totalt 940.000 aktier á 43 kr, motsvarande cirka 40,4 Mkr. Efter genomförd nyemission och ägarspridning har Nocom drygt 1.100 aktieägare. Övertilldelningsoptionen har inte utnyttjats. Nocoms B-aktie noteras på Stockholms Fondbörs O-lista den 4 januari 1999. För ytterligare information var vänlig kontakta: Anders Jonson, VD Nocom AB (publ), tel 018-65 55 00 Johan Unger, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, tel 08-696 19 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19990105BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19990105BIT00110/bit0002.pdf