Preliminär bokslutskommuniké

Preliminär bokslutskommuniké Resultatet för 1998 uppgick till 10,5 Mkr IT-specialistföretaget Nocom noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 4 januari 1999. Nocoms verksamhet har utvecklats väl under slutet av 1998. Försäljningen för 1998 uppgick till 160 Mkr och resultat före skatt till 10, 5 Mkr. I noteringsprospektet beräknades årsresultatet före skatt till 7-9 Mkr. Därvid betonades att det hos Nocom, liksom hos många andra IT-företag, vanligtvis samlas ett antal större potentiella affärer till slutet av året. Utfallet av dessa affärer har således stor påverkan på årsresultatet. Bokslutskommuniké för 1998 avges den 27 januari 1999. Nocom AB (publ) Anders Jonson VD För ytterligare information kontakta: Tomas Nygren, vVD, Nocom AB (publ), tel: 018-65 55 00 Om Nocom Nocom är ett specialistföretag som grundades 1985. Sedan starten har Nocom introducerat programvarulösningar baserade på innovativ teknik och nya synsätt inom IT-området. Idag levererar och implementerar Nocom komponentbaserade produkter relaterade till intra-, extranät och Internet. Produkterna hämtas från ledande amerikanska nischföretag. Kunderna är stora till medelstora företag och organisationer i de nordiska länderna. Dessutom har Nocom ett väletablerat nätverk med 400 systempartners som säljer och utnyttjar Nocoms produkter. Nocoms lösningar möjliggör för företag att utveckla affärskritiska datasystem och applikationer som leder till ökad konkurrenskraft för kunderna. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med ett dotterbolag i Oslo. Antalet anställda uppgår till drygt 100. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/19/19990119BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/19/19990119BIT00180/bit0002.pdf