Q1 INTOI AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Renodling avslutad och stark inledning på året för IAR Systems

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Renodlingen är nu avslutad och vi är helt fokuserade på IAR Systems som erbjuder mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. För att spegla detta avser Intoi att byta namn till IAR Systems Group AB på stämma den 3 maj. Det är glädjande att rapportera att IAR Systems fått en mycket bra start på 2011 och ökat omsättningen med 18 procent under det första kvartalet i lokal valuta, säger Stefan Skarin