SAS Lufthansa Cargo väljer LogiMan för kvalitetssäkring av sina sändningar

Nocom's TradeVision utökar samarbetet med SAS Cargo SAS Lufthansa Cargo väljer LogiMan för kvalitetssäkring av sina sändningar TradeVision, som ingår i Nocomkoncernen, har tecknat ett avtal med SAS Cargo, avseende leverans av LogiMan, TradeVisions system för automatisk kvalitetskontroll av flygsändningar, i realtid. Affären beräknas initialt vara värd två miljoner kronor på årsbasis. TradeVisions LogiMan är ett avancerat Internetverktyg för "supply chain management", som motsvarar alla de krav som definierats av branschorganisationen Cargo 2000. LogiMan är baserad på en skräddarsydd databas, som automatiskt och kontinuerligt uppdateras med information från alla aktörer i leveranskedjan. " TradeVisions LogiMan kommer att användas för att övervaka alla SAS och Lufthansa Cargos exportsändningar från Skandinavien", säger Palle Jørgensen, SAS Lufthansa Cargo country manager, Danmark. "I allt större utsträckning bokar fraktagenterna på våra marknader sina sändningar elektroniskt via TradeVision. Detta är en utveckling som vi flygfraktföretag ser mycket positivt på, men det ställer också krav på oss att införa system för att följa upp sändningarna och övervaka kvaliteten. LogiMan kommer att förse oss med automatiska varningsmeddelanden i realtid om en sändning avviker från det ursprungliga tidsschemat. Därigenom kan vi agera direkt och förhandsinformera våra kunder så snart avvikelser förekommer", avslutar Palle Jørgensen. TradeVision LogiMan kommer inledningsvis att införas vid SAS Lufthansa Cargo i Danmark, för att i nästa steg omfatta hela Skandinavien och slutligen alla de marknader där flygbolagen verkar. För ytterligare information kontakta: Claes Borglin, vd, TradeVision Tel: 08-458 05 38E-post: claes.borglin@tradevision.net Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 - 65 53 16 E-post: tomas.nygren@nocom.se För mer information, se även: www.nocom.se www.tradevision.net Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London, Warszawa och Riga. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 240 personer. TradeVision har, sedan starten 1992, tillhandahållit logistiklösningar via EDI och Internet till transportbranschen. Idag, som del i Nocomkoncernen, har företaget avancerade lösningar för e-handel och kopplingar till 100 flygbolag samt över 600 fraktagentskontor världen över, inklusive platser som Afrika, Australien, Kina, Hong Kong och USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00480/bit0002.pdf