Secure Thingz anställer säkerhetsveteranen Stephan Spitz som Chief Strategy Officer

Erfaren ledare med 20 års erfarenhet inom säkerhet ska driva strategiska initiativ till stöd för företagets mål att göra säkerhetslösningar enklare att implementera

Stockholm, Sverige – 4 februari 2019 – Secure Thingz, dotterbolag till IAR Systems Group AB (”IAR Systems”), meddelar att de har utsett Dr. Stephan Spitz till Chief Strategy Officer. Spitz kommer ha ansvar för att utforma, stötta och kommunicera Secure Thingz strategiska initiativ för affärs- och teknikutveckling som en del i företagets fokus på att göra ledande säkerhetslösningar enklare att implementera inom Internet of Things (IoT). Spitz kommer att rapportera direkt till Secure Thingz VD Haydn Povey.

”Säkerhet är en huvudfaktor för den fortsattra tillväxten och framgången för IoT-marknaden, och Secure Thingz är fast beslutna att ta en ledande position med skalbara, industriledande lösningar”, säger Haydn Povey, grundare och VD, Secure Thingz. ”Vi är jätteglada att någon av Stephans kaliber nu ansluter till Secure Thingz för att hjälpa oss leverera vår vision om säkerhet som är enkel att implementera och därmed kan förändra en hel industri och skapa en säker, hållbar framtid för uppkopplade enheter.”

Spitz har mer än 20 års erfarenhet från forskning och utveckling inom informations- och kommunikationssäkerhet. Han kommer närmast från en chefsroll hos G+D Mobile Security där han drev utvecklingen av G+Ds teknikstrategi. Innan dess ledde han den globala R&D-enheten hos Trustonic, ett företag ägt av Arm, G+D och Gemalto. Som uppfinnare, författare och föreläser äger Spitz ett antal patent inom IT-säkerhet och har en doktorsexamen från Tekniska Universitetet i München.

“Bra säkerhet behöver ständigt utvecklas, eftersom hoten avancerar och blir allt mer sofistikerade. Detta blir extra viktigt eftersom avancerad säkerhet är en nödvändighet för att förverkliga den framtida potentialen inom IoT”, säger Stephan Spitz. ”Jag ser fram emot att driva den här utvecklingen tillsammans med Haydn och hans team på Secure Thingz. Vi delar en vision av att kunna säkra olika slags kritiska IoT-infrastrukturer genom att skapa en robust säkerhetsgrund för miljarder IoT-slutpunkter.”