SMS i centrum för Nocoms satsning på mobila lösningar

SMS i centrum för Nocoms satsning på mobila lösningar Nocom driftsätter idag en rad tjänster på den snabbt växande SMS- marknaden. Genom företaget Mobile Relations AB, som ägs gemensamt av Nocom och Europolitan/Vodafone, finns flera framgångsrika SMS- tillämpningar driftsatta, både nyttotjänster och rena underhållningstjänster. Nocom var ett av de första företagen på den svenska marknaden att satsa på mobila lösningar. Idag har företaget ett mycket fokuserat mobilt erbjudande. Detta är i första hand baserat på den egenutvecklade plattformen Mobilectrl, en produkt som skapats genom Nocoms målmedvetna satsning på mobila lösningar ända sedan WAP lanserades 1999. I drifthallen Nocom e-channel center finns den kompetens och teknik som är nödvändig. "Marknaden för SMS-tillämpningar är under kraftig tillväxt. Genom den innovativa tekniken i Mobilectrl och vår drifthall har vi skapat en bra och säker plattform för alla typer av mobila tjänster", säger Stefan Skarin, vd, Nocom. "Genom vår erfarenhet och kompetens på det mobila området kan vi erbjuda beprövade, lönsamma IT-lösningar, med tydlig kundnytta." Tjänsterna, som marknadsförs via Mobile Relations, är operatörsoberoende SMS-tillämpningar, som ger kunden följande fördelar: * Ett gränssnitt mot alla mobila kunder, oavsett operatör * Ingen krånglig teknik * Storskaliga fördelar även för mindre kunder * Kort "Time-to-market" * Låg investering * Rörliga kostnader i förhållande till intäkter * Möjlighet till debitering av tjänsterna via telefonräkningen (så kallade Premium SMS) Mobile Relations har på kort tid etablerat sig som marknadsledande och redovisar stora framgångar, bland annat för den uppmärksammade SMS- tjänsten till Connex, avseende trafikinformation till resenärer på Roslagsbanan. Andra exempel på framgångsrika SMS-tillämpningar som Mobile Relations levererar är: * Sagan om Ringen: ringsignaler, logotyper, frågetävlingar - beställare Europolitan/Vodafone * Företagsupplysning - beställare EK * Trafikinformation för Roslagsbanan - beställare Connex * OS-frågetävling - beställare Europolitan/Vodafone * Virtuell fotbollsmanager, ett Internetspel som nu även är tillgängligt mobilt - beställare Manager Zone Inom kort kommer fler SMS-tjänster att driftsättas av Nocom/Mobile Relations, dels underhållningstjänster för nöjesbranschen och vid större idrottsevenemang, dels nyttotjänster för bland annat sjukvården. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Göran Brandt, vd, Mobile Relations AB mobil: 0733 27 99 10 e-post: goran.brandt@mobilerelations.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Nocoms kunder är främst nordiska företag inom industri, telekom, handel, bank och finans. Nocomkoncernen har cirka 150 anställda och finns representerad i Sverige, Norge och Finland. Nocom grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/06/20020206BIT00720/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/06/20020206BIT00720/bit0001.pdf