Stefan Skarin ny huvudägare i Nocom

Stefan Skarin ny huvudägare i Nocom Stefan Skarin köper samtliga 3.718.130 A-aktier av Anders Jonson och blir därmed ny huvudägare i O-listenoterade Nocom AB (publ). Efter transaktionen innehar Stefan Skarin 13,2 procent av kapitalet och 60,2 procent av rösterna i bolaget. Samtidigt köper styrelseordförande Christer Magnusson samt styrelseledamöterna Curt Egerot och Monica Caneman vardera 200.000 B-aktier av Anders Jonson. Anders Jonson, som grundade Nocom 1985, kommer att fortsätta sitt engagemang i Nocoms utveckling genom sin post i styrelsen. Anders Jonson med familj kommer att ha ett innehav om 3.255.930 B-aktier, vilket motsvarar 11,5 procent av kapitalet och 5,3 procent av rösterna, efter genomförd transaktion. Han är en av de främsta visionärerna på den svenska IT-marknaden och genom sin långa erfarenhet har han en mycket stor kunskap om branschen. I samband med denna transaktion har tidigare utfärdade köpoptioner med påkallandedatum senast 18 maj 2003 avslutats i förtid. Stefan Skarin, som tillträdde vd-posten i juni 2001, har lång erfarenhet från IT-branschen, bland annat från ledande programvaruleverantörer som Oracle och Adobe, både i Sverige och utomlands. - Det känns spännande och motiverande att kombinera rollerna som vd och stor aktieägare. Att även de andra styrelseledamöterna går in som aktieägare visar både på det ömsesidiga förtroendet mellan företagsledning och styrelse, och tilltron till företaget, säger Stefan Skarin. - Det sker ingen förändring av våra mål som fortsatt kommer att handla om lönsamhet, förädling av erbjudandet och långsiktighet. För mer information kontakta: Anders Jonson, grundare av Nocom samt styrelsedamot mobil: 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Christer Magnusson, styrelseordförande, Nocom mobil: 0708 - 55 34 77 e-post: cm.fardledning@telia.com Nocom AB (publ) är ett innovativt IT-företag, med ett erbjudande riktat såväl direkt till företag som till partners och återförsäljare. Företaget är inriktat på IT-lösningar inom integration, infrastruktur, analys, säkerhet och utvecklingsverktyg. Erbjudandet omfattar marknadsledande programvaror med support, underhåll, expertstöd och utbildning. Drifthallen, e-channel center, erbjuder avancerade driftlösningar för affärskritiska system. Kunderna är främst stora och medelstora företag på den nordiska marknaden. Nocom har cirka 80 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00380/wkr0002.pdf