Stefan Skarin ny verkställande direktör i Nocom

Stefan Skarin ny verkställande direktör i Nocom Styrelsen i O-listenoterade Nocom AB (publ) har idag tillsatt Stefan Skarin som verkställande direktör. Stefan Skarin är 38 år och har tidigare varit försäljningschef i Adobe Norden och vd i Interleaf Norden samt innehaft ett antal ledande internationella befattningar i Oracle Corporation. Stefan Skarin är vd för koncernens största affärsområde Nocom Communications och har sedan januari 2000 ingått i Nocoms koncernledning. "Nocom har sedan marknadsnoteringen 1999 genomfört ett antal förvärv och strategiska satsningar. För att dra full nytta av dessa investeringar behöver vi nu fokusera på försäljning och marknadsföring", säger Anders Jonson, Nocoms styrelseordförande. "Vi fokuserar nu på de områden där vi är framgångsrika på att skapa affärsnytta för våra kunder. Den bas vi har idag omfattar konkurrenskraftiga lösningar inom e-relationer samt internationellt erkända tjänster för rese- och transportindustrin - bland annat via vårt nyligen lanserade e-channel center", säger Stefan Skarin. Avgående vd Tomas Nygren lämnar företaget efter fyra års förtjänstfullt arbete. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Anders Jonson, styrelseordförande, Nocom mobil: 0708-65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Verksamheten drivs i tre affärsområden: Nocom Communications, Tradevision och Nocom Travelutions. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O- lista (NOCM B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/11/20010611BIT00230/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/11/20010611BIT00230/bit0002.pdf