Stefan Ström går i pension och slutar som CFO för I.A.R. Systems Group AB

Stockholm, Sverige – 16 december 2020  –  I.A.R. Systems Group meddelar idag att bolagets CFO,  Stefan Ström,  går i pension våren 2021 efter 23 års anställning i bolaget.  Stefan fortsätter därefter i en rådgivande roll för att säkerställa en smidig övergång. 

”Det har varit en fantastisk resa och jag är stolt över att ha fått följa och vara en del av I.A.R Systems Group utveckling under dessa år.  Jag kommer att sakna alla mina kollegor runt om i världen” – säger Stefan Ström. 

”Jag och Stefan har arbetat sida vid sida i 23 år. Det är en förmån att ha fått arbeta tillsammans med Stefan under mer än två decennier och genom den resa som bolaget gjort sedan dess.”   – säger Stefan Skarin,  VD och koncernchef,  I.A.R Systems Group AB. Rekrytering av ersättare för Stefan Ström pågår.

Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 december kl 15:00.