Styrelsen föreslår att beslut om utdelning senareläggs

Stockholm, Sverige – 30 mars 2020 – Styrelsen i I.A.R. Systems Group AB föreslår att beslut om utdelning senareläggs till när konsekvensen av COVID-19 (coronaviruset) kan överblickas, och att beslutet inte fattas på ordinarie årsstämma. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas senast i november 2020 gällande beslut av utdelning för verksamhetsåret 2019. I.A.R. Systems Group har en stark finansiell ställning med god likviditet och styrelsens förslag är uteslutande grundat på den osäkerhet COVID-19 medför.
 
Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 06.00 CET.