Styrelsen i IAR har beslutat om återköp av egna aktier

Styrelsen i I.A.R. Systems Group AB (”IAR) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2023 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Återköp av aktier av serie B i IAR får ske fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen. Sammanlagt får bolaget förvärva så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i IAR till 7 963 aktier av serie B och 308 042 aktier av serie C.

Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm, i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.

Kontaktperson
Hanna Laurentz, Head of Corporate Communications, IAR
Tel: +46 18 16 78 00 E-mail: investorrelations@iar.com

Om IAR
IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbäddad utveckling och inbyggd säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 70 halvledarpartners.

Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.