Kontroll och revision

Bolaget har en rad metoder för att kontinuerligt övervaka och kontrollera de risker som är förknippade med att uppnå bolagets mål. Styrelsen bistår ledningen med att identifiera och utvärdera de största riskerna som koncernens verksamhet innefattar. Externa revisorer utses av årsstämman för en period av ett år. Deloitte AB genom Andreas Frountzos, har revisionsuppdraget fram till årsstämman 2021.

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.