Troubleshooting Subversion integration

Technical Note 12129

Arkitekturer:

All

Komponent:

IDE

Uppdaterad:

2018-02-08 06:14

Introduction

The integration in IAR Embedded Workbench does not work with my Subversion version control system.

Discussion

The following actions will help you make the integration work.

Action 1 – See screenshots

Take a look at the: Screenshots of working Subversion connection.zip

This information will help you make the integration work:

Action 2 - Setting up a Subversion working copy

To use the Subversion integration in the IDE, make sure that the folder containing svn.exe and TortoiseProc.exe are in your path, for example:

C:\Program Files\TortoiseSVN\bin

Action 3 - Connect an IAR Embedded Workbench project

To connect an IAR Embedded Workbench project to an SVN system, you should:

  • In the SVN client application, set up an SVN working copy.
  • In the IDE, connect your application project to the SVN working copy.

Known issue:

  • There is a known issue with TortoiseSVN version 1.7:
    TortoiseSVN no longer installs the command line tools (svn.exe) by default.
  • Therefore users (with TortoiseSVN 1.7 and no svn.exe) will have to reinstall TortoiseSVN with the check box for the command line tools enabled.

Conclusion

The advice given should make the integration with Subversion to work.


All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Det här innehållet finns tyvärr inte på svenska.

Vår webbplats finns främst på vårt koncernspråk engelska, förutom det innehåll för investerare som vi är lagstadgade att kommunicera på svenska. Vi rekommenderar att du besöker vår globala webbplats på engelska för att få en bättre upplevelse.

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.