Registration and HTTPS communication

Technical Note 95430

Arkitekturer:

All

Komponent:

lms

Uppdaterad:

2015-11-06 10:38

Introduction

The following error is shown when the registration of IAR Embedded Workbench is performed:

SOAP_HTTP_ERROR

Background

The license tools tries to communicate using SOAP over HTTPS (port 443) and this fails.

Solution

Try to do an Offline Activation, see instructions in the Licensing Guide.

<installation directory>\common\doc\EW_LicensingGuide_LMS2.ENU.pdf

Applies to

This information applies to customers using the 'IAR License Server Tools' to share licenses over a network.
This Technical Note applies to you, if you are using any of the following product(s) with the mentioned versions (or later).

Product Version Product Version Product Version Product Version
8051 8.11 V850 3.81 RL78 1.20 RX 2.40
430 5.51 R32C 1.40 78K 4.80 ARM 6.50
AVR 6.20 STM8 1.40 RH850 1.10 CR16C 3.20
M16C 3.60 AVR32 4.20 SH 2.30 visualSTATE 7.2
HCS12 4.10            

 

All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Det här innehållet finns tyvärr inte på svenska.

Vår webbplats finns främst på vårt koncernspråk engelska, förutom det innehåll för investerare som vi är lagstadgade att kommunicera på svenska. Vi rekommenderar att du besöker vår globala webbplats på engelska för att få en bättre upplevelse.

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.