Placing a group of functions or variables in a specific section

Technical Note 27498

Arkitekturer:

ARM

Komponent:

linker

Uppdaterad:

2018-05-31 09:14

Introduction

This technical note describes two methods for placing multiple functions or variables in a specified section, without using several #pragma location directives.

Discussion

One function (or variable) can be placed in a named section using #pragma location, for example:

#pragma location="MY_FUNC"
void f(void);

However, using #pragma location becomes impractical when there are many functions (or variables) to place.

These methods will be described:

•    Placing several functions/variables using a single pragma directive.
•    Placing several functions from an object file using a linker placement directive.

Placing several functions/variables using a single pragma directive

There are two available pragma directives for setting default placement and attributes for declarations and definitions of functions/variables:

•    #pragma default_variable_attributes
•    #pragma default_function_attributes

These two pragma directives make it possible to use a single #pragma directive for multiple declarations and definitions, instead of using several #pragma location directives.

An example of how to use these pragma directives

In your source code place some functions in the section MY_FUNC.

#pragma default_function_attributes = @ "MY_FUNC"

int fun1(int x)
{
  return x + 1;
}

int fun2(int x)
{
  return x - 1;
}

/* Stop placing functions in section MY_FUNC */
#pragma default_function_attributes =

int fun3(int x)
{
  return x + x;
}

/* Place following data in section MY_DATA */
#pragma default_variable_attributes = @ "MY_DATA"

int data1;
int data2;

/* Stop placing data in section MY_DATA */
#pragma default_variable_attributes =

int data3;

int main()
{
  data1 = fun1(5);
  data2 = fun2(5);
  data3 = fun3(5);

  return data1 + data2 + data3;
}

Add the following lines to your linker configuration file (.icf) to place all data in the specified memory address range in the section MY_DATA:

define region DATA_region = mem:[from 0x20000000 to 0x20001FFF ];
place in DATA_region { readwrite section MY_DATA };

Add the following lines to your linker configuration file to place all code in the specified memory address range in the section MY_FUNC:

define region FUNC_region = mem:[ from 0x70000 to 0x70FFF ];
place in FUNC_region { readonly section MY_FUNC };

Placing several functions from an object file using a linker placement directive

A more convenient method than using several #pragma location is to put the functions in a separate source file, and let the linker select all functions from the object file using a place in directive.

Follow these steps:

 1. Collect the functions in one (or more) source files.
 2. Remove any #pragma location directive you have used earlier.
 3. Edit the .icf file, and add a place in directive that contains the keyword object as exemplified below.

Add the following lines to your linker configuration file to place all code from the source file Utilities.c in a specified memory address range:

define region UTILITIES_region = mem:[ from 0x71000 to 0x71FFF ];
place in UTILITIES_region { readonly object Utilities.o };

Conclusion

You do not need to use several #pragma location directives to place data/code in a specified memory address range. Instead you can use the methods, described above.

For more information about the linker placement directive place in, see the heading Section-selectors in the IAR C/C++ Development Guide.

 

All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Det här innehållet finns tyvärr inte på svenska.

Vår webbplats finns främst på vårt koncernspråk engelska, förutom det innehåll för investerare som vi är lagstadgade att kommunicera på svenska. Vi rekommenderar att du besöker vår globala webbplats på engelska för att få en bättre upplevelse.

Vi stöder inte längre Internet Explorer. För att få bästa möjliga upplevelse av iar.com rekommenderar vi att du uppgraderar till en modern webbläsare som Chrome eller Edge.