2003 framgångsrikt år för Nocom och WRQ - trots svag programvarumarknad

2003 framgångsrikt år för Nocom och WRQ - trots svag programvarumarknad År 2003 var ett tufft år för IT-branschen i allmänhet och för programvarubranschen i synnerhet. Många företag hade stora svårigheter, en utveckling som troligen kommer att fortsätta även under 2004. Nocom, som nyligen redovisade sitt resultat för 2003, är en av få vinnare på marknaden. En av de viktigaste leverantörerna i Nocoms erbjudande är WRQ - med marknadsledande programvaror för värddatoråtkomst, det vill säga integration mellan persondatorer och värddatorer. De främsta programvarorna är Reflection och Reflection for the Web, som hjälper företag att snabbt och effektivt sänka sina IT-kostnader. Nocom är Sveriges ledande företag inom värddatoråtkomst och redan 1986 introducerade man WRQ:s programvaror på den svenska marknaden. Det har visat sig att detta leverantörsval har varit och är ett vinnande koncept. Det är viktigt för en värdeadderande distributör som Nocom att satsa på rätt leverantörer, som satsar aktivt på produktutveckling för att på bästa sätt serva kunderna, både idag och i framtiden. Under åren har Nocom byggt upp betydande kompetens och erfarenhet inom värddatoråtkomst. Genom Nocom Support erbjuder Nocom kompletterande tjänster som uppdateringar och tillgång till nya versioner, rådgivning, kvalitetssäkring och kvalificerad problemlösning. 96 procent av alla kunderna återtecknar supportavtalen, vilket bekräftar att många företag idag väljer att investera i sina befintliga system, snarare än att investera i helt nya IT-miljöer. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Om WRQ. Sedan starten 1981 har WRQ, som är en av de tre största globala leverantörerna av terminalemulering, varit ett vinstgivande företag med positivt kassaflöde och outnyttjade krediter, något som är unikt i branschen. WRQ avsätter årligen 20 procent av omsättningen till produktutveckling, vilket är högt i jämförelse med många konkurrenter på marknaden. Kunderna är lojala och cirka 87 procent av sålda licenser har underhållsavtal, vilket bland annat tyder på att marknaden ser ett behov av att kontinuerligt erhålla nya versioner av produkterna. Förra året var WRQ:s omsättning närmare 100 miljoner USD, varav 35 procent utanför USA, huvudsakligen i Europa. I Norden är Nocom den största samarbetspartnern. Läs mer på www.wrq.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem affärsområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har cirka 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT20220/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT20220/wkr0003.doc