Anders Jonson utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare

Anders Jonson utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare Anders Jonson, grundare av och huvudägare i O-listenoterade Nocom AB (publ), har utfärdat köpoptioner motsvarande 1.000.000 B-aktier till ledande befattningshavare i företaget, däribland vd Stefan Skarin. Optionerna kan utnyttjas under perioden 27 juli - 27 september 2003. - Jag vill på detta sätt ge den engagerade företagsledningen möjlighet att ta del av företagets framtida utveckling, säger Anders Jonson, som även innehar posten som styrelseordförande. - Optionsprogrammet visar mitt förtroende för företagsledningen - och företagsledningens tro på Nocoms framtid. Möjligheten till delägarskap ger långsiktighet, stabilitet och engagemang. Om optionerna utnyttjas kommer Anders Jonson (inkl familj) att äga Nocomaktier som tillsammans representerar 24,1 procent av aktiekapitalet och 65,9 procent av röstetalet i bolaget. För mer information kontakta: Anders Jonson, styrelseordförande och grundare av Nocom AB (publ) mobil: 0708-65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Stefan Skarin, vd, Nocom AB (publ) mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt, London och Los Angeles. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00160/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00160/bit0001.pdf