Återköp av aktier i I.A.R Systems Group AB under perioden 19 september – 18 oktober 2023

Under perioden 19 september 2023 till 18 oktober 2023 har I.A.R. Systems Group AB (”IAR”) återköpt sammanlagt 29 161 aktier inom ramen för det återköpsprogram som inleddes den 29 augusti 2023. Återköpsprogrammet initierades av styrelsen i syfte att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Programmet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Uppsala, Sverige; 19 oktober 2023 — Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för IARs räkning. Förvärven har gjorts till ett genomsnittspris om 80,5 SEK per aktie. Efter förvärven uppgick IARs innehav av egna aktier till 345 166. Det totala antalet emitterade aktier i IAR uppgår till 13 968 333.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholm:
https://www.nasdaqomxnordic.com/news/corporate-actions/repurchase-of-own-shares

Om IAR

IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbäddad utveckling och inbyggd säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 70 halvledarpartners.

Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.