Clas Strååt ny verkställande direktör i Tradevision

Clas Strååt ny verkställande direktör i Tradevision Clas Strååt har utsetts till vd i Tradevision med tillträde den 1 augusti 2001. Tradevision ingår i O-listade Nocom AB (publ) och ägs till 70 procent av Nocom och 30 procent av SAS. Clas Strååt (f 1950) har tidigare varit styrelseordförande i Tradevision och styrelseledamot i Nocom samt varit vice vd i Smart AB, som ingår i SAS-koncernen, och innehaft olika poster inom Saab Scania, ABB Fläkt och SAS. Tradevisions nuvarande vd Claes Borglin (f 1934) blir nu vice vd, med särskilt ansvar för strategisk affärsutveckling. För mer information kontakta: Clas Strååt, vd, Tradevision mobil: 0708 - 66 10 43 e-post: clas.straat@tradevision.net Anders Jonson, styrelseordförande, Nocom och styrelseledamot, Tradevision mobil: 0708-65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Verksamheten drivs i tre affärsområden: Nocom Communications, Tradevision och Nocom Travelutions. Tradevision erbjuder den internationella transportindustrin e- logistiktjänster som täcker hela transportkedjan - från avsändare, via berörda transportörer och tjänsteföretag till mottagare. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/18/20010618BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/18/20010618BIT00470/bit0002.pdf