Erhållen försäkringsersättning

Uppsala, måndagen den 9 september 2013

IAR Systems har riktat krav mot förre VDn i det amerikanska dotterbolaget på grund av ekonomiska oegentligheter. Den förre VDn i det amerikanska dotterbolaget är även föremål för brottsutredning i USA.

IAR Systems kommer att erhålla försäkringsersättning om 6 miljoner kronor, vilket efter avdrag för egna kostnader för IAR Systems kommer att innebära en positiv nettoeffekt på resultatet för tredje kvartalet 2013 om cirka 4 miljoner kronor.