Flaggningsmeddelande Mindo AB

Flaggningsmeddelande Mindo AB Vi har idag stämplat om 130 000 A-aktier i Nocom AB till B-aktier i Nocom AB. Efter omstämplingen äger Mindo AB 200 000 A-aktier och 130 000 B-aktier som tillsammans representerar 7,2 procent av aktiekapitalet och 16,3 procent av röstetalet i bolaget. Mindo AB, Box 1984, 751 49 Uppsala Org.nr 556424-6220 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/23/19990923BIT00030/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/1999/09/23/19990923BIT00030/bit0002.pdf