Förtydligande till tidigare utsänt pressmeddelande: Omstämpling av Nocomaktier

Härmed förtydligas att den överlåtelse av A-aktier i Nocom AB, som offentliggjorts tidigare idag, inte kommer att leda till att den nye huvudägaren Stefan Skarin omfattas av reglerna om budplikt. Skarin kommer inom kort att nedbringa sitt röstetal i Nocom genom omstämpling av 2.718.130 A-aktier till B-aktier. Därefter kommer Skarin att inneha cirka 34,2 procent av antalet röster i bolaget. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se