Fredrik Thelander ny vd i Nocom Drift

Fredrik Thelander tillträder idag posten som verkställande direktör i Nocom Drift AB. Stefan Skarin, Nocom AB:s vd och koncernchef, har varit tillförordnad vd sedan tidigare vd lämnade Nocom Drift i april 2005. Fredrik Thelander är 35 år och har varit vd i Arete Internet sedan han startade bolaget för sex år sedan. I samband med Nocoms förvärv av TurnIT tidigare i år övergick Arete Internet till Nocomkoncernen och namnändrades till Nocom Networks AB. Fredrik Thelander kommer även att kvarstå i sin nuvarande roll som verkställande direktör i Nocom Networks. Han har mångårig erfarenhet av branschen, både som egen företagare och från ett flertal ledande befattningar i IT-företag. Nocom Drift och Nocom Networks är samlokaliserade sedan maj och har erbjudanden som väl kompletterar varandra. Redan idag har bolagen uppnått ökad kostnadseffektivitet genom sitt samutnyttjande av lokaler, infrastruktur och övriga resurser. Genom ett gemensamt ledarskap för bolagen ökar möjligheterna till ytterligare synergier, ett breddat erbjudande och stärkt lönsamhet. – Vi ser en stor affärsmässig potential i att öka samarbetet mellan bolagen ytterligare. Vi kan dra nytta av varandras kompetens och affärsrelationer, säger Fredrik Thelander. – Kunderna efterfrågar allt mer heltäckande lösningar och kompetens inom flera områden. Vi går därför mot en allt mer gemensam affär. – Fredrik Thelander har både den tekniska förståelse och den säljinriktning som behövs för att framgångsrikt integrera tjänsteverksamheterna, säger Stefan Skarin – Vi har på kort tid lyckats skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande på en växande marknad. Genom att nu låta Fredrik ta ansvar för koncernens hela tjänsteerbjudande kan vi uppnå ytterligare synergier. Det ger förutsättningar för både lönsamhet och tillväxt.