I.A.R. Systems Group AB Årsredovisning 2021

I.A.R. Systems Group AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2021 på bolagets webbplats www.iar.com/investerare. Vill du beställa tryckt årsredovisning, maila Josefin Skarin på josefin.skarin@iar.com eller ring på 0709 100 734. 

Denna information är sådan som I.A.R. Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämna­des för offentliggörande 2022-03-25 kl. 13:00 CET.

Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på IAR Systems webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).