IAR slutför integration av dotterbolaget i Cambridge och skriver ner goodwill

Uppsala, Sverige; 19 december 2023 — IAR Systems Group AB gör nedskrivningar med preliminära 262 MSEK av goodwill rörande förvärvet av Secure Thingz som skedde 2018 samt aktiverade immateriella tillgångar om preliminära 28 MSEK. Sammanlagt påverkar detta koncernens balansomslutning med preliminära 290 MSEK.

Justeringarna sker i en ambition att skapa en långsiktigt hållbar lösning för gruppen rörande transfer pricing och finansiering av bolaget Secure Thingz Ltd, lokaliserat i Cambridge. Bolaget i Cambridge har sedan förvärvet finansierats via lån från moderbolaget IAR Systems Group AB och kan med dagens transferpricingregler inte tillgodogöra sig tillräckligt stor andel av intäkterna som hänförs till den egna IPn för att inom en överskådlig framtid återbetala dessa. Bolaget i Cambridge kommer framåt att finansieras via en transfer pricing cost-plus-lösning istället för via lån. Det innebär också att all IP i koncernen koncentreras till IAR Systems AB vilket ligger i linje med den omorganisation kring utvecklingsavdelningarna i Uppsala och Cambridge som genomförts under 2023. Förändringarna ger också gruppen en effektivare skattesituation.

IAR har en stark finansiell position och hade per Q3 2023 en kassa om 186 mkr. Omsättningen R12 var per Q3 441 mkr med justerat EBITDA på 140 mkr (32 %) och en cash conversion på 0,96x. Nedskrivningarna påverkar ej kassaflödet.

”Vi tror fortsatt på goda intäkter inom Safety, Security and Compliance. IAR har en stark finansiell position med robust underliggande lönsamhet och solid balansräkning även efter justeringarna. Detta är en del i det städarbete som pågått de senaste två åren i IAR,” säger Richard Lind, CEO för IAR.