IAR stärker lönsamheten och ökar effektiviten

Uppsala, Sverige; 3 juli 2023 — IAR tillkännager idag en omstrukturering inom avdelningen för inbyggd säkerhet, för att möta förändringar i kundernas efterfrågan relaterade till säkerhet och efterlevnad (safety, security and compliance). Teamets ändrade fokus kommer vara pre-sales engineering i nära samarbete med säljorganisationen, kunder och partners. Omstruktureringen, inklusive ett föreslag om borttagande av 25 anställda, kommer förbättra IARs operativa effektivitet, lönsamhet och möjlighet att dra fördel av den förändrade marknaden.

"Marknaden för inbyggda lösningar genomgår snabba och pågående förändringar i efterfrågan, drivna av uppdaterade regelverk, lagstiftning och den övergripande betydelsen av safety och security", säger Richard Lind, VD på IAR. "Vi förbereder vår organisation för att ligga i framkant av dessa förändringar, och på bästa sätt möta varje kunds specifika behov och möjliggöra tillväxt."

IAR föreslår att totalt 25 anställda på dess Cambridge-kontor, Storbritannien, inklusive konsulter, avvecklas samt att naturlig avgång i närtid ej ersätts. Omstruktureringen förväntas resultera i beräknade årliga besparingar på cirka 27 miljoner kronor, med full effekt vid utgången av tredje kvartalet 2023. Totala omstruktureringskostnader, främst relaterade till personalminskningarna, beräknas uppgå till maximalt 4 miljoner kronor, varav merparten kommer påverka resultatet för Q3 2023 som en engångskostnad.

Kvarvarande 26 resurser på utvecklingsavdelningen i Cambridge blir tätare länkade med Uppsalas utvecklingsavdelning. Genom utökat samarbete mellan de två teamen möjliggör IAR synergier, förbättrar effektiviteten och accelererar förmågan att möta de förändrade kraven på marknaden för inbyggda lösningar.
 
"Dagens tillkännagivande positionerar IAR att möta dessa förändringar mer effektivt. Genom att utnyttja vår starka grund inom safety och compliance, integrerar vi nu security-dimensionen ytterligare. Dessa strategiska åtgärder gör det möjligt för oss att möta våra kunders nuvarande och kommande behov på ett mer effektivt sätt,” säger Richard Lind.

Kontaktperson
Jesper Andersson Rydåker, CMCO IAR
E-mail: investorrelations@iar.com
Tel: +46 18 16 78 00

Om IAR

IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbäddad utveckling och inbyggd säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 70 halvledarpartners.

Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.