IAR Systems erbjuder förenklade arbetsflöden genom uppdaterade verktyg för Linux

Stockholm, Sverige – 2 september 2020 – IAR Systems meddelar att företaget har uppdaterat sina verktyg som stödjer implementation av automatiska bygg- och testprocesser i Linux-baserade servermiljöer. Den senaste versionen av verktygen erbjuder förenklad integration och användarvänlighet, vilket effektiviserar kundens arbetsflöden. Nytt är också att verktygen stödjer analysverktyget C-STAT som säkerställer kodkvalitet.

I takt med att inbyggda system blir allt mer komplexa krävs skalbarhet och flexibilitet i utveckling av inbyggda system. IAR Systems byggverktyg för Linux hjälper företag att utnyttja sina utvecklingsresurser på bästa sätt, både vad gäller hur utvecklare arbetar inom projekt samt hur företag använder licenser och servrar på ett optimalt sätt. 

”Den senaste versionen av våra byggverktyg för Linux hjälper våra kunder att effektivisera processer och på samma gång erhålla god kodkvalitet,” kommenterar Anders Holmberg, General Manager Embedded Development Tools, IAR Systems.  ”IAR Embedded Workbench och IAR Build Tools förbättrar prestanda och användarvänlighet för effektivare arbetsflöden. Vårt breda produktportfölj möjliggör för företag att standardisera på våra verktyg och skapa flexibla arbetsflöden genom hela utvecklingskedjan, och genom detta förbättra produktivitet och samarbete mellan olika grupper i en organisation.”

Linux är ett operativsystem som många servermiljöer bygger på. IAR Embedded Workbench är ett utvecklingsverktyg som hjälper företag att programmera processorer i inbyggda system. En viktig del i denna utvecklingsprocess är den så kallade kompileringen av koden, då den skrivna koden översätts till instruktioner som en processor kan förstå och köra. IAR Systems kompilatorteknik är erkänt bra på att skapa kod som är kompakt och effektiv. Många företag väljer att göra kompilering av koden i en servermiljö, som ofta är baserad på Linux. Mer teknisk information om IAR Systems byggverktyg för Linux finns på www.iar.com/bx.