IAR Systems erbjuder teknisk fördjupning genom lansering av utbildningsprogrammet IAR Academy

Embedded World, Nürnberg, Tyskland  – 26 februari,  2013 – IAR Systems lanserar idag IAR Academy, ett utbildningserbjudande riktat till såväl nya som erfarna användare av företagets verktygskedja IAR Embedded Workbench som används för utveckling av inbyggda system.

Inbyggda system blir allt mer komplicerade, och samtidigt ökar ständigt kraven på högre prestanda och kortare utvecklingstider för nya produkter. Teknisk utbildning och spetskompetens kan ge utvecklare stora konkurrensfördelar, och IAR Systems har fått många förfrågningar från kunder som vill lära sig mer om hur de kan få ut det mesta av verktygen.

Inom IAR Academy erbjuder företaget kurser på både basnivå och avancerad nivå. Från start kommer följande kurser att finnas tillgängliga: Getting started för nybörjare, Efficient programming för erfarna användare och Advanced debugging för erfarna användare. Alla kurserna innehåller en kombination av lärarledda föreläsningar och praktiska övningar. Förutom de schemalagda kurserna kan IAR Academy även tillhandahålla skräddarsydda utbildningar som anpassas till kundens behov.

IAR Academys verksamhet börjar i Sverige och Tyskland — två av IAR Systems nyckelmarknader i Europa. Schemalagda kurser kommer att hållas varje månad, primärt i anslutning till IAR Systems kontor. Skräddarsydda kurser arrangeras på begäran och kan antingen äga rum på plats hos kunden eller i en lokal som IAR Systems ordnar. Kursplanen för varje skräddarsydd kurs tas fram i nära samarbete med kunden.

”IAR Systems har utvecklat verktyg för inbyggda system i 30 år och inom företaget finns en djup teknisk kompetens inom C-programmering och felsökning”, säger Andreas Wallberg, ansvarig för IAR Academy. ”De anställda som valts ut för att leda kurserna har en ingående teknisk förståelse och är även erfarna instruktörer. C-programmering kan vara väldigt utmanande, och professionella utvecklare kan bli hjälpta i sitt dagliga arbete av en insikt i all den funktionalitet som finns tillgänglig i IAR Embedded Workbench.”

Scheman och mer information finns på www.iar.com/academy