IAR Systems Group AB Årsredovisning 2013

IAR Systems Group AB  (publ) publicerar idag årsredovisning för 2013 på bolagets webbplats www.iar.com. Årsstämma hålls torsdagen den 24 april 2014 klockan 18.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.  Anmälan till årsstämma samt dokument finns tillgängliga på webben: http://www.iar.com/sv/Investerare/ 
Vill du beställa tryckt årsredovisning,  maila Josefin Skarin på josefin.skarin@iar.com eller ring på 0709 100 734.