IAR Systems Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

IAR Systems Group AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på webbplatsen i European Single Electronic Format (ESEF).

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december, 2023.