IAR Systems Group Bokslutskommuniké 2011: Rekordomsättning och fördubblat resultat

“2011 blev ett fantastiskt år med tillväxt, resultatförbättring och förädling av vårt erbjudande. Vi har 2011 funnit ett sätt att utnyttja vår långa historik av oberoende, vår kompetens, våra produkter och vår globala närvaro - säger Stefan Skarin VD IAR Systems AB ”