IAR Systems Group publicerar årsredovisning 2011

Uppsala,  15 mars,  2012. IAR Systems Group AB  (publ) publicerar idag årsredovisning för 2011 på iar.com. Årsstämma hålls som tidigare meddelats tisdagen den 24 april 2012 klockan 18.00, i IAR Systems lokaler på Strandbodgatan 1,  Uppsala.   En buss kommer att gå från Stockholm Centralstation,  Vasagatan,  vid  Forex kontor klockan 16.00, direkt till IAR Systems lokaler och årsstämman.  Bussen går tillbaka till Stockholm klockan 20.00 Anmälan till bussresan görs samtidigt som anmälan till årsstämman,  i ett formulär som kommer publiceras på iar.com/sv/investerare i slutet av mars månad.   Vill du beställa tryckt årsredovisning,  maila Josefin påjosefin.skarin@iar.com eller ring på 0709 100 734