IAR Systems lanserar tilläggsprodukten C-STAT

IAR Systems möter den ökade efterfrågan på utökade möjligheter för kontroll av kodkvalitet genom att lansera verktyg för statisk kodanalys

Uppsala, Sverige—18 februari 2015—Som ledande leverantör av utvecklingsverktyg för inbyggda system erbjuder IAR Systems de kompletta utvecklingsverktygen IAR Embedded Workbench. Under 2014 kompletterades erbjudandet med runtimeanalysverktyget C-RUN och med den senaste produktlanseringen, C-STAT, utökas möjligheterna för kodanalys ytterligare.

”Genom C-STAT kan våra kunder säkerställa kodens kvalitet på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen.” säger Stefan Skarin, vd IAR Systems. ”Efter att ha lanserat vår produktportfölj med debugprobar är kodanalys vårt nästa steg för att leverera en helhetslösning till våra kunder. Vi gör det möjligt för kunderna att ta full kontroll över hela sin utveckling och på så vis skapa effektiva, anpassningsbara arbetsflöden som levererar pålitliga produkter.”

Industrin för inbyggda system behöver leverera alltmer komplex mjukvara i allt högre takt. Detta ökar risken för fel i mjukvaran, vilket kan påverka produktens kvalitet samt orsaka säkerhetsproblem. Genom att införa kvalitetskontroll av kod tidigt i utvecklingscykeln kan effekterna av eventuella fel minimeras. Genom att erbjuda utvecklarna en produkt för lättillgänglig statisk analys underlättas deras arbete med att hitta problem under utvecklingen och därmed möjliggöra för utvecklare att åtgärda felen när kostnaden är som lägst. Förutom att höja kodens kvalitet underlättar analysen även anpassning till kodningsstandarder inom industrin.

”IAR Systems har vuxit till en leverantör med ett brett erbjudande av verktyg för inbyggda system. Vi fortsätter att utöka vårt erbjudande i linje med vårt fokus att erbjuda högkvalitativa verktyg och globala tjänster för hela utvecklingscykeln,” tillägger Stefan Skarin.

En engelskspråkig video där VD Stefan Skarin presenterar C-STAT finns på www.iar.com/cstat.