IAR Systems släpper ny version av världsledande utvecklingsverktyg för ARM

Version 7.10 av IAR Embedded Workbench för ARM stärker avsevärt IAR Systems verktygs position inom utveckling av komplexa applikationer

Embedded World, Nürnberg, Tyskland - 25 februari, 2014 - IAR Systems släpper en ny och förbättrad version av sitt utvecklingsverktyg IAR Embedded Workbench för ARM, version 7.10. De viktigaste nytillagda funktionerna är flerkärnig felsökning, så kallad multicore debugging, samt stöd för automatisk NEON-vektorisering.

"Efterfrågan på komplexa applikationer är en av de starkaste drivkrafterna på marknaden idag. Den nya versionen av IAR Embedded Workbench för ARM innehåller två helt nya funktioner och öppnar upp en ny marknad där IAR Systems stärker positionen inom mer komplexa och avancerade produkter. Det är en väldigt stor marknad där IAR Systems nu fått ett väsentligt starkare erbjudande," säger Stefan Skarin, VD på IAR Systems. "Tack vare vårt nära samarbete med ARM, leder vi tillsammans utvecklingen och befäster vår position som den dominerande leverantören av världsledande utvecklingsverktyg för ARM."

Flerkärniga applikationer samverkar ofta på komplexa sätt och kan därför vara komplicerade att felsöka. Med stöd för flerkärnig felsökning i IAR Embedded Workbench för ARM har utvecklare nu möjlighet att betydligt enklare hitta fel i koden under utvecklingsprocessen.

"Intresset för och tillgången på flerkärniga processorer i inbyggda system ökar kontinuerligt och genom att utöka vårt erbjudande med flerkärnig felsökningsteknik skapar vi ett ännu högre värde för våra kunder. Många av våra kunder gynnas redan av den inbyggda, banbrytande teknik för felsökning som finns i IAR Embedded Workbench för ARM" säger Anders Lundgren, produktansvarig på IAR Systems. "Genom att komplettera detta med automatisk kodgenereringen för NEON visar vi även prov på vårt starka engagemang för ökad kodproduktivitet på kompilatorsidan."

Utvecklare som arbetar med applikationer baserade på ARM Cortex-A-processorer, till exempel inom multimedia, kan tack vare denna nya version med stöd för NEON-vektorisering automatiskt vektorisera koden. På så sätt kan de uppnå snabbare svarstid från applikationen, förbättra batteriets livslängd och därigenom möta marknadens krav på minskade kostnader och låg energiförbrukning på ett bättre sätt.

IAR Embedded Workbench för ARM är en komplett uppsättning av utvecklingsverktyg och i version 7.10 har ytterligare förstärkningar gjorts i verktygets ledande stöd för alla ARM-kärnor. Läs mer och ladda ner testversioner på www.iar.com/ewarm.

### Ends

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, C-RUN, visualSTATE, Focus on Your Code, IAR KickStart Kit, IAR Experiment!, I-jet, I-scope, IAR Academy, IAR, and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products names are trademarks of their respective owners.